func-auto-diagnoza

img-auto-diagnoza

Auto-diagnoza

Simplifică întreţinerea, indicând defecţiunile sistemului sau anomaliile în funcţionare.